A kéményseprőtörvény változásai

Az Országgyűlés június 14-ei ülésnapján döntött a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának módosításáról, amely kibővíti az ingyenes sormunkára jogosultak körét.

A változásokról szóló jogszabály megjelent a Magyar Közlöny 100. számában és július 12-én lépett hatályba.

A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény a magántulajdonú lakóingatlanok esetében írta elő a kéményseprés közfeladati jellegét, vagyis csupán ezen ingatlanok esetében végezte térítésmentesen az első és második időpontban a kéményseprőipari szerv a sormunkát. A Parlament által június közepén elfogadott módosító törvényjavaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakások bérlőit is a magántulajdonú lakásokra irányadó rendelkezések alá vonja, így a hiteladósok használatában lévő ingatlanok esetében is térítésmentessé válik a kéményseprői ellenőrzés, tisztítás és felülvizsgálat.

A módosítás részletes vitája során, az eredeti javaslat egy kiegészítéssel is bővült, amely alapján azoknak a bérlőknek, akik eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségnek  azaz a sormunkát megrendelték és kifizették  részükre ezt az összeget a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. megtéríti, amennyiben a szükséges okiratokat 2017. szeptember 30-áig bemutatják. Így elkerülhető, hogy azok a bérlők kerüljenek méltánytalan helyzetbe, akik jogkövető magatartást tanúsítottak.

További részletek a Magyar Közlöny 2017. június 27-ei 100. számában, melyet itt talál.